Nogaj Wiedza Klasy betonu

Klasy betonu

Klasa betonu to jeden z naczelnych parametrów, na podstawie którego określa się przeznaczenie betonu. Proporcje oraz rodzaj zastosowanego cementu, kruszywa i wody przyczyniają się do uzyskania danej klasy. Jakie zmiany w klasyfikacji betonu wprowadziły unijne normy?

Czym jest klasa betonu?

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z wykorzystaniem betonu z pewnością należy zapoznać się z jego właściwościami i charakterystycznymi parametrami. Jednym z nich jest oczywiście klasa betonu, czyli nic innego jak wytrzymałość betonu na ściskanie. Uściślając: jest to tzw. wytrzymałość charakterystyczna, której wartości podaje się w MPa. Wytrzymałość określa się w 28 dniu dojrzewania betonu w tzw. warunkach normowych (precyzujących np. temperaturę czy wilgotność).

Wytrzymałość na ściskanie betonu określa się na podstawie badań przeprowadzanych w laboratoriach. W tym celu niezbędne okazuje się wykorzystanie betonowych próbek. Zasadniczo próbki zastosowane do badań mają kształt walca i sześcianu. Każda z nich musi mieć odpowiednie wymiary, zdefiniowane normowo:

  • betonowy walec – średnica 15 cm, wysokość 30 cm
  • betonowy sześcian – bok równy 15 cm

Co wpływa na powstanie określonych klas betonu?

Już na wstępie wspomniano, że chcąc otrzymać określoną klasę betonu trzeba pamiętać o wpływie poszczególnych składników na wytrzymałość. Z praktycznego punktu widzenia istotna okazuje się chociażby klasa cementu (na początku do produkcji betonu wykorzystywany był wyłącznie cement portlandzki).

Klasa cementu określa wytrzymałość na ściskanie zaprawy (uzyskaną po 28 dniach). Dla przykładu: chcąc uzyskać beton klasy C8/10 należy zastosować cement klasy 32.5, natomiast uzyskanie betonu klasy C35/45 wymusza konieczność zastosowania cementu klasy 52.5.

W zakresie prowadzonych badań uwzględnia się ilość wody. W badaniach laboratoryjnych określa się tzw. współczynnik wodno-cementowy, czyli stosunek ilości wody do ilości cementu. Oczywiście wzrost ilości wody do danej ilości cementu będzie przyczyniał się do uzyskania betonu o niższej wytrzymałości. Taki stosunek nie wpływa wyłącznie na parametry wytrzymałości na ściskanie. Jest także uwzględniany w zakresie skurczu betonu czy mrozoodporności. W związku z tym podczas samodzielnej produkcji betonu należy zastosować składniki zgodnie z zalecaną recepturą.

Poza wodą i cementem trzeba wziąć pod uwagę także jakość i ilość kruszywa. Podobnie wygląda to w przypadku domieszek, które właściwie dobrane znacznie podwyższają parametry wytrzymałościowe betonu, a zatem pozwalają na uzyskanie wyższej klasy betonu.

 

Zapoznaj się także z pozostałymi artykułami

Piasek budowlany – co warto o nim wiedzieć?

Piasek budowlany – co warto o nim wiedzieć?

Kruszywo jest rozdrobnionym materiałem pochodzenia mineralnego lub organicznego i stanowi nieodłączny składnik budowlany. Wykorzystywany jest głównie w konstrukcji dróg, domów oraz w celu wytworzenia betonu.

Mostki termiczne

Mostki termiczne

Poza wodą i cementem trzeba wziąć pod uwagę także jakość i ilość kruszywa. Podobnie wygląda to w przypadku domieszek, które właściwie dobrane znacznie podwyższają parametry wytrzymałościowe betonu

Kontakt

IA Nogaj Radom

Sołtyków, ul. Piaskowa
26 - 604 Radom

48 385 11 86
607 475 898

kontakt@nogaj.radom.pl

 

Informacje kontaktowe:

Kopalnia733 702 909694 862 352kruszywa@nogaj.radom.pl
Betoniarnia48 366 51 15606 123 600betoniarnia@nogaj.radom.pl
Transport48 366 51 15606 123 600transport@nogaj.radom.pl